Loading...

e-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura Nedir?

  E-Arşiv fatura, Türkiye'deki ticari işlemlerde kullanılan bir elektronik fatura türüdür. E-Arşiv fatura, kağıt fatura yerine kullanılabilen bir elektronik fatura olup, fatura düzenleyici ve alıcı arasında elektronik ortamda paylaşılır.

   E-Arşiv fatura, vergisel açıdan kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir ve işlem yapılacak taraflar arasında mutabakat sağlandığı takdirde işlemin tamamlanmasında kullanılabilir.

   E-Arşiv fatura, yine e-fatura gibi Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen bir belgedir ve fatura düzenleme programları üzerinden oluşturulur. Ancak, e-arşiv fatura, e-fatura gibi direkt olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmez ve fatura düzenleyici tarafından arşivlenir.

   E-Arşiv fatura, e-fatura kullanımına henüz geçememiş ya da e-fatura kullanımına geçmek istemeyen işletmeler tarafından kullanılabilir. Ayrıca, yurt dışına yapılan ihracat işlemleri de e-arşiv fatura ile belgelendirilebilir.

E-Arşiv Fatura ile E-Fatura Arasındaki Farklar Nedir?

 E-Arşiv Fatura , e-Fatura sistemi dışında kalan ve yalnızca belirli durumlarda kullanılan bir fatura türüdür. E-Arşiv Fatura, e-Fatura'nın gönderilemediği durumlarda, mesela e-Fatura düzenleme yetkisine sahip olmayan işletmelerin vergi mükellefi olan kişilere fatura kesmesi durumunda kullanılır. Ayrıca, işletmelerin müşterilerine e-Fatura yerine kağıt fatura göndermek istedikleri durumlarda da kullanılır.

 .E-Fatura ise, vergi mükelleflerinin elektronik ortamda düzenleyebileceği bir fatura türüdür. Bu fatura, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenir ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır. E-Fatura, hem fatura düzenleyen mükellefler hem de fatura alanlar için yasal bir belgedir ve muhasebe kayıtlarında kullanılır.

E-Arşiv Fatura Avantajları Nelerdir?

  E-Arşiv fatura kullanımının birçok avantajı vardır. İşletmeler için bu avantajlar şunları içerebilir:

Maliyet tasarrufu: E-Arşiv fatura kullanımı sayesinde, kağıt fatura kullanımı ve bunların arşivlenmesi ile ilgili maliyetler azaltılabilir.
Hızlı ve kolay fatura işlemleri: E-Arşiv fatura, manuel fatura işlemlerine göre daha hızlı ve kolaydır. Fatura düzenleme süreci daha kısa sürede tamamlanır ve fatura alıcılarına anında gönderilebilir.
Verimlilik artışı: E-Arşiv fatura kullanımı, fatura süreçlerinde verimlilik artışı sağlar. İşletmeler, fatura işlemlerine daha az zaman ve kaynak ayırabilir ve diğer işlere odaklanabilir.
Hataların azaltılması: E-Arşiv fatura kullanımı, fatura hatalarının azaltılmasına yardımcı olur. Otomatik hesaplama, veri doğruluğunu artırır ve manuel hataların önüne geçer.
Kolay raporlama: E-Arşiv fatura kullanımı, işletmelerin fatura işlemlerini daha kolay bir şekilde raporlamasını sağlar. Fatura verileri elektronik olarak kaydedildiği için, raporlama işlemleri daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Çevre dostu: E-Arşiv fatura kullanımı, kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sunar. Kağıt atıklarının azaltılması, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Uzaktan işlemler: E-Arşiv fatura kullanımı, işletmelerin uzaktan çalışma düzenine uyum sağlamasına yardımcı olur. Elektronik fatura işlemleri, internet üzerinden her yerden ve her zaman gerçekleştirilebilir.