Loading...

e-Arşiv Fatura S.S.S

e-Arşiv Fatura S.S.S!

e-Arşiv raporu nedir?

e-Arşiv raporları 01/01/2019 tarihinden itibaren; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Hızlı Bilişim aracılığı ile e-Arşiv fatura raporlaması, fatura oluşturma tarihini izleyen günün ilk saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Başkanlık sistemlerine raporlanır. Oluşturulan e-Arşiv raporunun içeriğinde o gün içerisinde oluşturulan e-Arşiv fatura bilgileri ve varsa önceki bir tarihi içeren fatura bilgileri olabilir.

e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki temel farklar nelerdir?

e-Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilmektedir, kâğıt çıktı gönderilmesinin geçerliliği yoktur. e-Arşiv fatura ise elektronik ortamda oluşturulduktan sonra kâğıt ya da e-Posta olarak alıcısına iletilebilmektedir.

• Alıcısına iletilen her e-Fatura öncelikle GİB üzerinden geçmektedir. e-Arşiv faturada ise rapor gönderimi ile GİB bilgilendirilmektedir.

• e-Fatura yalnızca e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına düzenlenebilecekken e-Arşiv fatura, e-Fatura mükellefi olmayanlara ya da nihai tüketicilere düzenlenebilmektedir.

e-Arşiv faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

Mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Faturalara ve e-Arşiv raporlarına istendiğinde kolaylıkla erişilebilmesi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntülenebilmesi ve faturaların okunabilir kâğıt baskılarının üretilebilmesi Hızlı Bilişim tarafından sağlanmaktadır. Mükellefler talep edilen belgeleri mevzuata uygun olarak elektronik ve kâğıt olarak Hızlı Bilişim uygulamasından indirebilir ya da yazdırabilir. Ayrıca Hızlı Bilişim, müşterileri için e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defterde 10 yıl saklama hizmeti vermektedir.

İlk defa e-Arşiv hizmetinden faydalanacağım. Hızlı Bilişim'in özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

e-Arşiv'e ilk kez geçecekler, TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifresini temin ettikten sonra https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru adresinden yararlanma yöntemini “Özel Entegrasyon” seçerek e-Fatura başvurusu yapmalıdır. e-Fatura başvurusu tamamlandıktan sonra tarafımıza ulaşılmalıdır. Kullanıcı hesapları tarafımızdan oluşturulacaktır.

Kimler zorunlu e-Arşiv mükellefi olmak zorundadır?

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Arşiv faturaya geçişi bazı durumlar için zorunlu kılmıştır. 30 Aralık 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan tebliğde, Vergi mükellefi olan bir müşteriye vergiler dahil toplam fatura tutarı 4400 TL’nin aşılması durumunda e-Arşiv fatura düzenlemek zorundadır. Düzenleme işlemi GİB üzerinden yapılır. Aynı zamanda e-Arşiv fatura kullanıcısı olmayan mükelleflerin vergiler dahil toplam fatura tutarı 5000 TL’yi aşanlar GİB üzerinden e-Arşiv fatura düzenlemekle yükümlüdür.  

Ayrıca işletme e-Fatura mükellefi ise e-Fatura, değilse e-Arşiv Fatura kesmeniz gerekir. Dolayısıyla artık her işletmenin e-arşive geçmesinin neredeyse zorunlu hale getirilmiş olmasıdır.

GİB lisanslı özel entegratör Hızlı Bilişim ile kime e-fatura/e-arşiv fatura kesmeniz gerektiğini düşünmeden hızlı bir şekilde işlem yapabilir, güvenli sunucularda yıllarca saklayabilirsiniz.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Arşiv kullanıcısı olabilir miyim?

Hayır. e-Arşiv kullanıcısı olacak mükelleflerin daha önceden geçmediler ise öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir.

İnternetten yapılan bir satışın müşteriye kargolanması sürecinde, oluşturulan e-Arşiv faturasının üzerinde, ‘’İrsaliye yerine geçer" ibaresi ile gönderimi yeterli midir?

Evet mal ile birlikte gönderilen «İrsaliye yerine geçer» ibareli e-Arşiv faturası yeterlidir, ayrıca irsaliye düzenlemeye gerek yoktur.

Hızlı Bilişim'de kullanıcı bazında e-Arşiv rol tanımlaması yapılabiliyor mu?

Evet. Fatura oluşturma, sorgulama, iptal etme; e-Posta/ SMS sorgulama, rapor sorgulama gibi roller tanımlanarak kullanıcı bazında yetkilendirme işlemleri yapılabilmektedir.

e-Arşiv faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

Mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Faturalara ve e-Arşiv raporlarına istendiğinde kolaylıkla erişilebilmesi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntülenebilmesi ve faturaların okunabilir kâğıt baskılarının üretilebilmesi Hızlı Bilişim tarafından sağlanmaktadır. Mükellefler talep edilen belgeleri mevzuata uygun olarak elektronik ve kâğıt olarak Hızlı Bilişim uygulamasından indirilebilir ya da yazdırılabilir. Ayrıca Hızlı Bilişim, müşterileri için e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defterde 10 yıl saklama hizmeti vermektedir.