Loading...

e-SMM S.S.S

e-SMM S.S.S!

e-SMM Nedir?

E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM), serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.

e-SMM Uygulamasına Nasıl Başvurabilirim?

E-SMM uygulamasına başvurabilmek için öncesinde E- İmza veya mali mühür edinmeniz gerekmektedir. Uygulamaya geçiş için özel entegratörler aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu ve Fatura arasındaki farklar?

Fatura işlevi bakımından her ne kadar Serbest Meslek Makbuzu ile aynı gibi görünse de, bu iki evrak birbirinden bazı noktalarda farklılık göstermektedir. Ortak oldukları nokta, KDV’dir; hem Serbest Meslek Makbuzunda hem de faturada KDV mevcuttur.

Farklılık olarak ise, faturada stopaj olmaz, Serbest Meslek Makbuzu’nda %20 stopaj vardır. Ayrıca, stopajı müşteri sizin adınıza devlete öder (muhtasar beyanname ile). Yıl sonunda geliriniz üzerinden hesaplanacak vergiden ödenen bu stopajı mahsup edebilirsiniz. (muhtemelen verginiz çıkmayacaktır.)

e-SMM ne zaman düzenlenir?

e-SMM tahsilat yapıldığı an düzenlenmesi gerekir. Ürün veya hizmetin sunulduğu, işin tamamlandığı veya verilen hizmetin karşılığının tahsil edildiği tarihte düzenlenmelidir.

e-SMM geriye dönük kesilir mi?

e-SMM tahsilatın yapıldığı anda düzenlenmelidir. e-Fatura ve e-arşiv fatura için tanınan azami 7 günlük süre, e-SMM için geçerli değildir.

e-SMM için mali mühür gerekli midir?

Evet. e-SMM keseceğiniz yer, ister GİB Portal isterseniz de özel entegratör uygulamaları olsun, her zaman mali mühür temin etmeniz gerekmektedir. Firma kimliğinin elektronik hali niteliğinde olan mali mühür yerine şahıs firmaları e-imza da kullanabilir.