Loading...

e-İrsaliye S.S.S

e-İrsaliye S.S.S!

e-İrsaliye nedir?

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olup dijital ortamda düzenlenen elektronik bir belgedir. Kağıt olarak iki şekle ayrılan irsaliye, sevk ve taşıma irsaliyesi olarak bilinir. e-İrsaliye ise genel olarak sevk irsaliyesi yerine kullanılmaktadır. Yani burada ürün ya da malı teslim alan kişiye iletilen belge olarak da bilinir. e-İrsaliye uygulamaları ile birlikte sisteme dahil olan e-İrsaliye kullanıcıları müşterilerine ürün veya mal gönderimi sağladığı sırada kağıt irsaliye yerine Elektronik İrsaliye düzenleyecektir.

e-İrsaliye hangi irsaliye türünü/ türlerini kapsamaktadır?

Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-İrsaliye kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kağıt irsaliye düzenleyecek miyiz?

e-Fatura’da olduğu gibi yalnızca kayıtlı e-İrsaliye mükelleflerine e-İrsaliye düzenlenecektir. e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.

Malın fiili sevki sırasında araçta e-İrsaliyenin kağıt çıktısını bulundurmak zorunlu mudur?

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.