Loading...

e-Saklama S.S.S

e-Sakla S.S.S!

E-Defter Saklama Nedir?

1.sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ’de elektronik ortamda oluşturulan E-Defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak E-Defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

Firma defterlerini entegratör firma olmadan saklayabilir mi?

Firmalar internet ortamında gönderilmiş olan E-Defter kayıtlarını kendileri saklayabileceği gibi özel entegratörler ile de sözleşme yaparak entegratör firmaların saklamalarını sağlayabilirler. Ancak GİB saklamacı kuruluşlarda saklamalarını şiddetle sitelerinde önermektedir.

E-Belgelerin Saklanmasında Gelir İdaresinin Açıklaması

Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefimizin elektronik defter dosyalarının zarar gördüğü Başkanlığımıza yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin, E-Defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, bu kapsamda bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyon ve ortamlarda yedeklemeleri, mükelleflerimizin yaşayabileceği olumsuz durumlar ve mağduriyetlerin önüne geçeceğinden Başkanlığımızca tavsiye olunur.

E-Defteri Farklı E-Defter Saklamayı Farklı Özel Entegratörden kullanabilir miyim?

Evet, E-Defteri Farklı E-Defter Saklamayı Farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.

E-Defterlerin Saklama Sorumluluğu Kaç Yıldır Ve Kime Aittir?

Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ‘e gönderdiği E-Defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. 2015 yılı Ocak ayına ait oluşturulan E-Defter (Defteri Kebir ve Yevmiye Defterine) ait oluşturulan E-Defterler GİB’e gönderildikten sonra bu kayıtların saklanma sorumluluğu firmalara aittir.