Loading...

e-Fatura S.S.S

e-Fatura S.S.S!

e-fatura nedir?

Elektronik fatura; değerli kağıt üzerine basılı faturaya eşdeğer bilgiler içeren, uluslararası formatta standart hale getirilmiş, geri alınamaz şekilde mühürlenmiş elektronik belgedir. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. UBL-TR standardında elektronik ortamda kesilen faturaların önceden tanımlı kullanıcılar tarafından göndericiden alıcıya gönderilmesini sağlayan sistemdir.

İlk defa e-Fatura hizmetinden faydalanacağım. Hızlı Bilişim'in özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

e-Fatura’ya ilk kez geçecekler, TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifresini temin ettikten sonra https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru adresinden yararlanma yöntemini “Özel Entegrasyon” seçerek e-Fatura başvurusu yapmalıdır. e-Fatura başvurusu tamamlandıktan sonra tarafımıza ulaşılmalıdır.Kullanıcı hesapları tarafımızdan oluşturulacaktır.

e-Fatura kullanmamanın cezası var mı?

Evet, vardır. Bu, Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarı kapsamında değerlendirilir ve belirlenen tutar yıldan yıla değişiklik gösterebilir. 2021 yılında 380 TL olarak belirlenen ceza tutarı 2023 yılında ise fatura bedelinin %10'u kadar ödenecek şeklinde belirlendi.

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kâğıt fatura gönderip, alabilir miyiz?

Uygulamaya yeni kayıt olan mükelleflerin, Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar. Ek olarak, e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.

e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Hızlı Bilişim, müşterileri için e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defterde 10 yıl saklama hizmeti vermektedir.

Bir firmanın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilir mi?

Evet. Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilirler. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Fatura göndereceğim alıcı e-Fatura mükellefi değil. Ne yapmalıyım?

e-Fatura, yalnızca e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına düzenlenebilir. e-Arşiv fatura mükellefi iseniz e-Arşiv fatura düzenlemelisiniz. Değilseniz, eskisi gibi kâğıt fatura kesebilirsiniz.